Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
CUKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
UKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
WN-82
Rodzaj usługi Opis usługi
Kwota (PLN) 11.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
WN-15
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
WN-16
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku lub zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
WN-92
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
WN-17
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WN-104
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
WN-51
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
WN-30
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
WN-64
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o nadanie upoważnienia do Konta Firmowego (na bazie pisma ogólnego)
UKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Gminy ...
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: